Process Plants

SK FireSafety Group tilbyr brannslokkesystem for ulike produksjonsprosesser til kjemisk og petrokjemisk industri. Dette begynner med en analyse av prosesser og kartlegging av risikoområder.

Mer informasjon

Storage Tanks

Lagertanker kommer i ulike størrelser. De kan være plassert i omgivelser fra små til omfangsrike arealer, og de inneholder alltid farlige væsker. SK FireSafety Group har de riktige brannvernsløsningene for de ulike situasjonene.

Mer informasjon

Refineries

All ekspertisen innen SK FireSafety Group må kombineres når det er snakk om raffinerier. I tillegg til raffineriprosessen i seg selv er det lagertanker og den kontinuerlige transporten av miljøskadelige og farlige substanser. 

Mer informasjon

LNG

LNG (Liquified Natural Gas) blir oftere sett på som den uunnværlige partner, eller suksessfaktor, for dieselolje og andre oljer. For denne gassen kreves det en ny tilnærming til brannvern: Ved en LNG-brann må gassene samles, samt at kjølende vann ikke kan brukes direkte på gassen. 

Mer informasjon

FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offshore units) er prosessanlegg, lagertank og skip – alt i ett. Dette betyr at brannslokkesystemer må kunne takle kreftene som blir sluppet fri av skipets bevegelse og samtidig ha et visst nivå av fleksibilitet.

Mer informasjon

Offshore Platforms

Ingen steder har du mer behov for å være selvhjulpen enn på en offshore plattform. Det inkluderer også brannvern. Det finnes ikke et brannvesen like i nærheten som kan komme til unnsetning, og dette har en rekke viktige konsekvenser. 

Mer informasjon