FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offshore units) er prosessanlegg, lagertank og skip – alt i ett. Dette betyr at brannslokkesystemer må kunne takle kreftene som blir sluppet fri av skipets bevegelse og samtidig ha et visst nivå av fleksibilitet.

I tillegg til dette er det satt svært strenge krav til utstyrets volum og vekt, og tilgjengelig areal er per definisjon lite. Sist men ikke minst må et system som skal brukes på sjøen oppfylle de strengeste antikorrosive krav.

Ettersom lagertanker er til stede på samme, begrensete plassen er det nødvendig å dele inn i brannvernsoner. Vannskjold (water curtins) installert på riktig sted kan holde flammene innenfor gitte soner. Når det kommer til topside og skrog på en typisk FPSO, er SK FireSafety Group vell kjent med ulike designstandarder, for eksempel IMO og ABS reguleringer.