LNG

LNG (Liquified Natural Gas) blir oftere sett på som den uunnværlige partner, eller suksessfaktor, for dieselolje og andre oljer. For denne gassen kreves det en ny tilnærming til brannvern: Ved en LNG-brann må gassene samles, samt at kjølende vann ikke kan brukes direkte på gassen. 

Vurderinger må bli tatt for å forhindre utviklingen av gassky. I denne situasjonen er High Expansion Foam anvendt i form av et teppe rundt hjerte av brannen. Samtidig må det jobbes for å gjenvinne kontroll over gassen. LNG byr også på en annen utfordring: Gassen transporteres i flytende form (med en temperatur på ca. -162 °C) verden over, i supertanker. LNG overføres deretter til gassterminalene hvor de oppbevares og blir gjort om til gass, som påkrevd. Det er dermed to kritiske moment, innen produksjon og transport, hvor gassen må bli pumpet. Dette er to spesifikke risikosituasjoner som krever riktige sikkerhetstiltak. SK FireSafety Group har allerede erfaring med å tilby disse brannsikkerhetstiltakene.