Offshore Platforms

Ingen steder har du mer behov for å være selvhjulpen enn på en offshore plattform. Det inkluderer også brannvern. Det finnes ikke et brannvesen like i nærheten som kan komme til unnsetning, og dette har en rekke viktige konsekvenser. 

Ettersom brannfarlige gasser alltid er til stede rundt en plattform, er det å forhindre gnister høyeste prioritet. Alle reguleringer er rettet mot denne prioriteringen. Dette viser viktigheten av at deteksjons- og slokkesystem er pålitelig og mest mulig automatisk. Alt slokkeutstyr må være enkelt å bruke, samtidig må utstyret tåle korrosjon.

Konstruksjonen av offshore plattformer byr på spesifikke utfordringer for brannvernssystemer. Ikke bare fordi mange prosesser skjer i små avlukkede områder, men også fordi disse prosessene ikke er spredt horisontalt, men vertikalt. Hver plattformetasje krever et eget sikkerhetsprogram. For eksempel, i rom hvor personale sover og helikopterdekk trenger ulik brannbeskyttelse. I tillegg finnes det betydelige areal- og vektbegrensninger. Innenfor alle disse forutsetningene og begrensningene, kan SK FireSafety group tilby de beste løsningene. Vi forstår offshore.