Process Plants

SK FireSafety Group tilbyr brannslokkesystem for ulike produksjonsprosesser til kjemisk og petrokjemisk industri. Dette begynner med en analyse av prosesser og kartlegging av risikoområder.

Hva er risikoene? Skal vi kalkulere med økte temperaturer og høye trykk? Involverer det potensiell lekkasje av skadelige gasser eller væsker? Når risikoene er kartlagt, kan deteksjonssystemene gi signal ved de potensielt farlige situasjonene på et tidligst mulig stadium. Deretter må et kjølende eller slokkende system aktiveres. SK FireSafety Group kan designe og levere disse systemene etter kunders krav og behov.

Som slokkemiddel er vann fortsatt mye brukt, men det er ikke alltid tilgjengelig i store volum. Dette betyr at vår jobb ofte starter med å analysere tilgangen på vann. Hvis tilgjengeligheten er restriktiv, ser vi etter alternative slokkemiddel. Vann kan også være uegnet som slokkemiddel i noen prosesser. I disse tilfellene kan vi i stedet jobbe med et spesielt pulver. Uansett hvordan dine prosesser ser ut, vil SK FireSafety ha de riktige løsningene.