Refineries

All ekspertisen innen SK FireSafety Group må kombineres når det er snakk om raffinerier. I tillegg til raffineriprosessen i seg selv er det lagertanker og den kontinuerlige transporten av miljøskadelige og farlige substanser. 

Hver aktivitet innehar en risiko. SK FireSafety kan tilby de riktige brannvernsløsningene for hver situasjon. En annen viktig faktor er at all prosessene ved raffineriet skjer i umiddelbar nærhet av hverandre. Dette betyr at dersom det oppstår brann er det ofte nødvendig å separere de forskjellige sonene med vannskjold (water curtins), slik at brannen ikke sprer seg. Brannen kan deretter bli slokket med riktig slokkemiddel og strategi.

Brannsikkerhet ved raffinerier kan summeres opp i tre spørsmål: Hvordan redder vi liv? Hvordan redder vi installasjonene? Hvordan bevarer vi råmaterialet? Et godt konstruert og integrert brannslokkingssystem er svaret på alle de overnevnte spørsmålene.