Storage Tanks

Lagertanker kommer i ulike størrelser. De kan være plassert i omgivelser fra små til omfangsrike arealer, og de inneholder alltid farlige væsker. SK FireSafety Group har de riktige brannvernsløsningene for de ulike situasjonene.

Vår Rim Seal Fire Protection System er brukt for de største typene, Floating Roof Tank. Dette er et automatisk deteksjons og brannslokkingssystem som automatisk slokker brann ved tankens tak-kant. Operatører vil ikke nødvendigvis oppdage en slik brann, men se en alarmbeskjed på sitt rapporteringssystem. En brann på selve taket krever en annen fremgangsmåte: Tankveggene må kjøles ned, og selve brannen må slokkes med skum. Skummet blandes med vann i en kalkulert mengde, og den korrekte kvantiteten av denne blandingen fordeles på området, i en gitt tid, for å sikre slokking.

For mindre tanker med faste tak blir skummet brukt inne i selve tanken. Dette krever også en spesifikk blandings og slokkestrategi.

Det starter branner og branntilløp i lagertanker over hele verden, daglig. Faktumet at disse ikke blir publisert i media er til en stor grad grunnet effektiviteten av brannslokkesystemer. Enhver tank og dens innhold krever en unik ekspertise, en ekspertise som SK FireSafety innehar.