Kontor og næring

Innenfor brannsikring av kontor og næringsbygg handler det mest om beskyttelse av menneskeliv – hurtig evakuering er topp prioritet. Vi tilbyr etterlysende evakueringsskilt for sikker rømming. Samtidig er det mye mer som kan gjøres for å øke brannsikkerheten.

Brann i kontorbygg starter ofte i det små, for eksempel i en skriver eller søppelbøtte. Med riktig slokkeutstyr og godt opplært personale, kan et branntilløp stanses raskt og effektivt. Dette er grunnen til at kurs og opplæring har blitt en stor og viktig del av vårt tilbud.

Kontor er dynamiske miljø: designet på bygget og prosessen som er til stede er ikke statiske, men i kontinuerlig endring. Vegger blir satt opp og fjernet, og det blir gitt rom og plass til ulike funksjoner. Dette betyr at brannrisikoen endres, nærmest ubemerket. En befaring med en representant fra NOHA kan gi deg klar innsikt i hvilke risikoer som finnes, og hva som kan gjøres for å optimalisere brannsikkerheten. Og, fordi du ønsker å kunne budsjettere tiltakene, kan vi gi deg innsikt i hva det vil koste i vedlikehold og utskiftninger.