Privat

Alle som tar brannvern alvorlig er kommet til rett sted hos SK FireSafety Group, selv når det kommer til brannvern hjemmet. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker høykvalitets brannvernsutstyr og gode råd. En brannslokker kan du få kjøpt flere steder, men hos oss får du råd og veiledning til hvordan du kan løse brannsikkerhetssituasjonen i hjem, hytte eller båt, på best mulig måte. 

Dette gjelder for eksempel valg av slokkemiddel: Pulver har den beste slokkeeffekten i mange tilfeller, men den kan utgjøre mer utilsiktet skade på omgivelsene enn ved bruk av for eksempel skum. Vi kan også bistå i valg av plassering av utstyr som røykdetektorer, branntepper og førstehjelpsutstyr.

Få riktig informasjon fra de som kan brannvern. Vi har avdelinger i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand som er klare til å bistå deg.