Transport & Logistikk

For alt som beveger seg på veg, skinner og vann, har SK FireSafety Group en passende brannslokker. Disse slokkerne blir ofte plassert ute og eksponert for all slags vær. Dette gjør at det stilles høye krav, både til slokker og slokkemiddel. Vi kan gi råd for hvilken slokker som er best egnet i det miljøet den skal være i beredskap i. Dette gjelder slokkeklassen, men også utfordringer ved for eksempel frost. 

I tillegg tilbyr vi årlig kontroll for å sikre at slokkeren alltid er klar til bruk. Vær trygg på at forsikringsselskapet ikke kan ta deg på utilstrekkelig utstyr, dersom en ulykke skulle oppstå.