Produkter

NOHA lever brannslokkesystemer spesialtegnet til hver enkelt bygg eller område. Det vil alltid være behov for noe tilpasning for å gjøre slokkesystemene optimale for spesifikke behov. Og vi kan ta oss av denne tilpasningen. Uansett om din situasjon krever gass, skum, pulver eller gjennom sprinklere, kan vi finne et system og ordning som passer.

For mer informasjon: Brannslokkesystemer.

ArgoniteFire Detective