Datarom og el-tavler

Virksomhetskritisk utstyr, som datarom og el-tavler, er avgjørende for normal drift hos mange bedrifter. En brann i et dette utstyret kan forårsake dramatisk lang «nede-tid» og tap av verdifulle ressurser og omsetning.

Mer informasjon

Transport av farlig gods

Under transport av farlig gods på veg (ADR) og vann vil et branntilløp i motorrommet av kjøre-/ fartøyet kunne utgjøre en svært alvorlig situasjon.

Mer informasjon

Restauranter og storkjøkken

I restauranter, gatekjøkken og industrikjøkken er varm og kokende frityrolje ofte en del av hverdagen. Brann i frityroljen kan oppstå fort, og utvikle seg raskt. Branntilløpet må stoppes før det rekker å spre seg.

Mer informasjon

Næringsbygg

I denne sektoren handler det først og fremst om evakuering: personalet må reddes ut. Dette er også slik myndighetene og brannvesenet ser på kontorbygg.

Mer informasjon

(Petro) Kjemisk

Du ønsker at brann skal oppdages så raskt som mulig. Spesielt innen petrokjemisk industri hvor skadelig og ofte veldig farlige substanser er til stede. Vi tilbyr system som kan detektere røyk, gass og flammer før det utvikler seg til en faktisk brann, og før mennesker kan se det. 

Mer informasjon

Infrastruktur

Kontrollsentre for trafikk, jernbaner o.l., må være feilsikre. En forstyrrelse i normal prosess er ikke et alternativ. SK FireSafety Group tar seg av deteksjons- og slokkesystemer i disse sentrenes tekniske rom, hvor energi, kontrollsystemer og nød batteri blir oppbevart. Tuneller må også sikres. Og her, som i overnevnte tilfelle, er ikke en svikt i varselssystemet et alternativ.

Mer informasjon