Datarom og el-tavler

Virksomhetskritisk utstyr, som datarom og el-tavler, er avgjørende for normal drift hos mange bedrifter. En brann i et dette utstyret kan forårsake dramatisk lang «nede-tid» og tap av verdifulle ressurser og omsetning.

I områdene som skal beskyttes mot brann er det ofte få eller ingen personer til sted, dermed er ikke fokuset her så mye på evakuering, som på brannbeskyttelse av objektene. 

Her jobber vi med gasslokkesystem som automatisk utløses, og fjerner oksygen fra brannsonene – som igjen, dreper branntilløp. Det finnes en rekke systemer og løsninger som NOHA og SK FireSafety kan tilby. Både av små og større varianter.