Infrastruktur

Kontrollsentre for trafikk, jernbaner o.l., må være feilsikre. En forstyrrelse i normal prosess er ikke et alternativ. SK FireSafety Group tar seg av deteksjons- og slokkesystemer i disse sentrenes tekniske rom, hvor energi, kontrollsystemer og nød batteri blir oppbevart. Tuneller må også sikres. Og her, som i overnevnte tilfelle, er ikke en svikt i varselssystemet et alternativ.

Som en spesialist er SK FireSafety Group aktivt involvert i forskning og debatt blant profesjonelle når det kommer til riktige slokkemetoder i tunneler. Vanntåke virker nærmest ideal, men det kan være kostbart. Sprinklere er billigere, men vannet kan gjøre at brennbart drivstoff spres fra biler med tanklekkasje. Felles forskning hjelper oss å ta de riktige vurderingene.