Næringsbygg

I denne sektoren handler det først og fremst om evakuering: personalet må reddes ut. Dette er også slik myndighetene og brannvesenet ser på kontorbygg.

De store verdiene i bygget eller produksjonsområde blir sett på som mindre viktig. Men, for selskapene som har investert I dem, er de ofte en viktig faktor. De vil forsikre seg om dens risiker og forsikringsselskap vil konsekvent kreve tiltak som strekker seg lenger enn detektering og evakuering. Skulle du miste kapital verdier, som produksjonsutstyr, kan kontinuiteten i selskapet ditt være i fare.

For selskap med mindre areal enn 2,500m2, som for eksempel logistikksentre hvor større areal bidrar til effektivitet, krever også brannvesenet sikkerhetstiltak i tillegg til for eksempel et sprinklersystem.

SK FireSafety Goup kan med glede hjelpe med å designe den mest kosteffektive løsningen, samt regelmessig konsultasjon med risikoanalytikere hos forsikringsselskap.