(Petro) Kjemisk

Du ønsker at brann skal oppdages så raskt som mulig. Spesielt innen petrokjemisk industri hvor skadelig og ofte veldig farlige substanser er til stede. Vi tilbyr system som kan detektere røyk, gass og flammer før det utvikler seg til en faktisk brann, og før mennesker kan se det. 

Røyk fra branntilløp kan oppdages ved at partikler i luften. Gass og flammer kan detekteres ved bruk av sensorer med UV eller infrarøde detektorer. Så fort systemet detekterer uregelmessigheter, vil det automatiske slokkeanlegget utløses, mennesker bli advart, evakuering starte og de operasjonelle prosessene stanset.

Slokking innen petrokjemisk industri er utenom det vanlige. Bruk av vann er tilnærmet alltid utelukket, fordi det i kombinasjon med de kjemiske substansene kun øker faren. Slokkemiddel som skum, gass og vanntåke er tilgjengelige, men det er ingen standard løsning som tilsier bruken av et spesifikt slokkemiddel til bestemte prosesser. For å finne den ideelle løsningen, kan SK FireSafety’s ingeniører diskutere ulike løsninger med de ansvarlige på anlegget. Noen ganger vil også en tredje aktør bli involvert. Etter to år blir løsningen evaluert på nytt for å se om det fortsatt tilfredsstiller kravene. Brannsikkerhet er ikke et produkt, det er en prosess.