Restauranter og storkjøkken

I restauranter, gatekjøkken og industrikjøkken er varm og kokende frityrolje ofte en del av hverdagen. Brann i frityroljen kan oppstå fort, og utvikle seg raskt. Branntilløpet må stoppes før det rekker å spre seg.

Konvensjonelle slokkemidler som pulver, skum og Co2 har vist seg å være nytteløse på brann i frityr. Og en må for all del ikke bruke vann. Det kan føre til en eksplosjonsartet brann! Slokkemiddelet Wet Chemical er spesielt utviklet for denne frityrbrann.

Med et automatisk slokkemiddel installert til å beskytte områder der det er fare for frityrbrann sikrer du at det spesielle Wet Chemical slokkemiddelet utløses på et eventuelt branntilløp. Systemet kan detektere brann og utløses automatisk, eller kan utløses manuelt.