Transport av farlig gods

Under transport av farlig gods på veg (ADR) og vann vil et branntilløp i motorrommet av kjøre-/ fartøyet kunne utgjøre en svært alvorlig situasjon.

Se for deg en lastebil som frakter dynamitt. Dette og mye annet farlig gods fraktes hver dag. Et slokkesystem laget for å beskytte motorrommet mot brann vil kunne stoppe den potensielt livsfarlige situasjonen.

NOHA leverer slokkesystem i et bredt spekter av størrelser, og med ulike slokkemidler. Alt avhengig av objektet det er ment å beskytte. Noen system må være manuelt utløsbare, mens andre kan både detektere branntilløpet og slokke det – automatisk eller manuelt.