Når du ut i tide?

Fungerende nødlyssystem muliggjør rask og sikker rømming!

Nødlys skal bidra til sikker evakuering fra områder dersom normalbelysningen svikter. Evakueringsruten skal lett identifiseres og kunne brukes med sikkerhet.

Byggeiers ansvar

Akkurat som med branntromler og slokkere, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig. På denne måten kan dere være trygge på at medarbeidere og andre personer i bygget finner rømningsveiene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå. Det er eier av bygget sitt ansvar å følge de krav som stilles til nødlys. Eier har i tillegg ansvar for å melde fra ved mangler på nødlysanlegget.

NOHAs serviceteknikere har fullstendig opplæring i inspeksjon av nødlys og rømningsskilt.

Hva sier regelverket?

Veiledning FOBTOT § 2-4. “Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.”

Samtidig med kontroll av brannslokkingsutstyr?

Inngå avtale med NOHA angående kontroll av brannslokkingsutstyr også! Eller kanskje du allerede har en kontrakt? Både kjøring og tid blir spart ved at vi utfører kontroll av nødlyssystemet samtidig som vi foretar vedlike­hold på brannslokkingsutstyret.

Les mer om kontroll av nødlys

IMG_20151005_143259vweb