Historie

Mer enn 90 års historie
Norsk Hammerverk ble opprettet 23. oktober 1924. De to som etablerte bedriften, Joachim Berner og Hjalmar Krogstad, kom begge fra Stavanger Electro-Stålverk på Jørpeland. Med sin erfaring visste de at smidde produkter som steinverktøy, jordhakker og spett, var produkter som hadde stor etterspørsel. Etter anskaffelse av en større hammersmie, var det naturlig å gi firmaet navnet Norsk Hammerverk.

gamleNOHA

1930-årene og etterkrigstiden
Utover i 30-årene var tidene svært vanskelige for norsk verkstedindustri, men firmaet fikk etter hvert flere ben og stå på. Etter at Hammerverket selv startet med import av stål, begynte situasjonen å bedre seg. I tillegg ble det startet butikk med tapeter og malervarer. I mellomtiden var aksjemajoriteten overtatt av firmaet Gustav Aspelin, som var en av Norges ledende stål og byggevareleverandører, og som senere fusjonerte med Stormbull.
Etter en omflakkende tilværelse og med drift flere steder i Stavanger, ble det etter krigen forhandlet med Stavanger kommune om overtagelse av en sjøtomt med tilhørende bygninger etter det nedlagte Stavanger Støperi & Dok. Overtagelsen av denne eiendommen skjedde i 1948. Dette ble på mange måter et vendepunkt i firmaets historie, og for første gang kunne man samle alle aktiviteter på samme sted.


Branntrommelen

Brannsjef Evensen ved Stavanger Brannvesen kom i begynnelsen på 1950-årene med idéen om produksjon av en brannslangetrommel for formstive slanger. På den tiden var det vanlig å installere slangesystemer ved bruk av flate lerretsslanger, men brannsjefen hadde unnfanget idéen etter en tur til England.
Produksjonen av slangetromler startet umiddelbart med sidevanger og vannførende deler støpt i messing. Målsettingen da var å kunne selge 1000 stk. pr. år. Som en kuriositet kan nevnes at både Radisson SAS Atlantic Hotell og Domus-bygget i Stavanger sentrum fremdeles
har tromler fra den tiden.

 

Ekspansjon
I 1967 ble Svenska NOHA etablert med ekteparet Hjalmarsson som deleiere. I 1974 ble navnet endret til NOHA Forsaljnings AB, og i dag er dette firmaet kjent under navnet Kidde Sweden. Satsingen i Sverige ble en suksess, og med utvidet markedskontakt kom også en rekke forslag om nye modeller. Det at man bestemte at alt salg skulle skje gjennom VVS-bransjen, var et av kriteriene for suksessen og er det den dag i dag.
I 1973 ble det inngått avtale med Sandnes Aducerverk om representasjon i Danmark. Firmaet hadde den gang et eget salgskontor utenfor København og avdelingen representerte 7 norsk bedrifter som stort sett leverte produkter til VVS-bransjen. Også Finland ble etter hvert et betydelig marked, men i og med flere lokale produsenter, var situasjonen noe vanskeligere.


Oljeindustrien

Oljeindustrien ble utover i 1970-årene en av de viktigste kundene med leveranser av større anlegg og brannslokkere. En forutsetning for å få leveranser var at vi kunne gi opplæring i brannslokking for offshorepersonell. Gjennom flere år drev NOHA egen “brannskole” med bl.a. praktisk bruk av slokkemateriell, og har helt fra 70-årene vært en av de ledende leverandørene av brannmateriell til oljeselskapene.

 

Ny fabrikk på Forus
Etter hvert som produksjonen i Norsk Hammerverk økte, ble også produksjonslokalene for små og umoderne, og det ble besluttet å bygge ny fabrikk på Forus. Dette skjedde i 1987 samtidig som det ble besluttet å skille ut de forskjellige aktivitetene i egne selskap. Etter styrets
godkjenning om bygging av ny fabrikk, kunne Norsk Hammerverk flytte inn i nye lokaler på Forus i begynnelsen av 1988. Fabrikken var da skreddersydd til kun å produsere slangetromler og skap.


Utvidelse og service
I 1993 kjøpte NOHA Brannteknikk Sunde Autronica, et firma som hadde drevet med brannmateriell og brannservice siden 1970-tallet. Dette oppkjøpet markerer starten på NOHA som en leverandør av service på brannslokkingsutstyr i Oslo, Trondheim og Stavanger, og etter hvert også i Bergen og Kristiansand. Service av brannslokkingsutstyr er fortsatt en av NOHAs kjernevirksomheter.


Oppkjøp og navneendring

I 1999 fikk Norsk Hammerverk nye eiere. Firmaet ble solgt til det verdensomspennende britiske selskapet Williams plc (senere fusjonert, Kidde plc). Konsernet overtok en rekke bedrifter innen brannteknikk, og har satset på NOHA som hovedleverandør av slangetromler til samtlige datterselskaper. Som en følge av fusjonen og en større grad av internasjonalisering, fusjonerte NOHA Brannteknikk og Norsk Hammerverk og endret navn til NOHA Norway AS fom 1. januar 2000. Kidde plc ble i april 2005 kjøpt opp av det amerikanske konsernet UTC – United Technologies Corporation.

I oktober 2012 kjøpte Nederlandske SK FireSafety Group NOHA Norway AS.  www.skfiresafetygroup.com