Kontroll av nødlys 2

Kontroll av nødlys

Fungerende nødlyssystem muliggjør rask og sikker rømming

Akkurat som med branntromler og slokkere, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig. På denne måten kan dere være trygge på at medarbeidere og andre personer i bygget finner rømningsveiene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

NOHAs serviceteknikere har fullstendig opplæring i inspeksjon av nødlys og rømningsskilt.