Kontroll av nødlys 1

Kontroll av nødlys

Fungerende nødlyssystem muliggjør rask og sikker rømming

Akkurat som med branntromler og slokkere, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig. På denne måten kan dere være trygge på at medarbeidere og andre personer i bygget finner rømningsveiene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

Vi følger alltid nyeste lover og normer. For Nødlyssystem gjelder NEK-EN50172/NS1838, samt Byggteknisk forskrift. Alle byggverk skal være utformet for rask og sikker rømning og redning. Det er eier av bygget sitt ansvar å følge de krav som stilles til nødlys. Eier har i tillegg ansvar for å melde fra ved mangler på nødlysanlegget.

NOHAs serviceteknikere har fullstendig opplæring i inspeksjon av nødlys og rømningsskilt.