Kontroll og vedlikehold av brannslokker

Kontroll og vedlikehold av brannslokker

Årlig kontroll og regelmessig vedlikehold øker produktenes levetid. Sertifisert og kontrollert utstyr innehar like god kvalitet som nytt utstyr. Med service på slokkeutstyret er du sikker på at det virker – den dagen du måtte ha behov for det.

NOHA har en rekke erfarne serviceteknikere som hver dag sjekker at brannslokkingsutstyret til våre kunder er klart til bruk. NOHA produserer brannslokkingsutstyr, og vi vet hva som trengs for at det skal fungere ut sin lange levetid. Vi tilbyr norsk og europeisk kvalitet på tromler og håndslokkere, og bruker bare reservedeler som er godkjent av oss eller andre produsenter.

HVOR OFTE SKAL BRANNSLOKKERE KONTROLLERES?

NOHA utfører årlig service av brannslokkingsutstyr etter NS-EN 671-3 for brannslangetromler, og etter produsentens egne anbefalinger. Dersom ikke annet fremkommer av utstyrets tilstand blir det tatt omfattende service med satte intervaller. Alle håndslokkere i næringsbygg og offentlige bygg skal kontrolleres årlig. Skumslokkere krever utvidet service hvert 5.år og pulverslokkere hvert 10.år.

Avtale kontroll av ditt brannslokkingsutstyr?

Kontakt vår serviceavdeling