NOHA NORWAY AS ble startet i 1924 og har siden den gang utviklet seg til å bli verdens ledende produsent av brannslangetromler og Norges største leverandør av brannslokkingsutstyr. Våre krav til kvalitet er kompromissløse – vi skal stå for det aller beste og tryggeste innen brannbekjempelse.

På denne siden finner du NOHAs gjeldende kvalitetspolitikk, informasjon om våre godkjenninger og sertifikater som kan lastes ned.

Nedlastinger

Kvalitet

Godkjenninger og sertifiseringer

Kompetent servicebedrift

NOHA  er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB). I tillegg har selvsagt alle våre serviceteknikere Grønt kompetansebevis, utstedt av RVB.

Achilles godkjenning

Gjennom Achilles er NOHA prekvalifisert til å levere produkter til:

  • olje- og gassindustrien (Achilles)
  • transportsektoren (TransQ)
  • elektrisitetsforsyningen (Achilles Utilities NCE. Før Sellicha)

NOHA brannslangetromler er CE-merket

CE-merket på tromlene bekrefter at kravene i EU-direktiver er innfridd og at de dermed kan selges lovlig i alle EU-land. NOHA slangetromler er testet, godkjent, sertifisert og CE-merket av akkreditert og EU godkjent testlaboratorie, ifølge Europeisk standard EN671-1 for slangetromler med formstiv slange.

MED-sertifiseringer

MED-merket (Marine Equipment Directive 96/98/EC) på et utvalg av våre brannslokkere og branntrommel (S11 MED), viser at de er produsert og sertifisert etter Europeisk Standard. Det innebærer at de kan anvendes i alle skip under flagg fra et EØS-land. Produktene er merket med samme skipsrattmerket som står på sertifikatene.

PED-sertifiserte håndslokkere

Pressure Equipment Directive (PED) – Direktivet for trykkpåkjent utstyr (97/23/EØF) stiller sikkerhetskrav til trykkpåkjent utstyr, at det konstrueres og produseres slik at skade på liv, helse, miljø og materielle verdier ikke oppstår. Alle våre håndslokkere er PED-sertifiserte.

Miljø

Miljøriktig avfallshåndtering av elektriske produkter – RENAS

Som medlem av RENAS ivaretar NOHA det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

Innsamling og gjenvinning av emballasje

Som medlem i Grønt Punkt Norge AS deltar NOHA aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Returkartong AS og Norsk Resy AS.

BÆREKRAFTSRAPPORT OG KLIMAREGNSKAP

Bærekraft er et viktig område for NOHA, og vi arbeider kontinuerlig for å bli enda bedre. NOHA sin bærekraftsrapport presenterer selskapets tilnærming til bærekraft, tiltakene vi har iverksatt for å bli mer bærekraftige og vårt klimaregnskap.