Automatisk slokkesystem til grillrestaurant

Automatisk slokkesystem til grillrestaurant

Krav til slokkesystem for restauranter og storkjøkken

I følge forsikringsselskapenes godkjennelsednevnd (FG) skal alle kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett ha automatisk slokkeanlegg. Slokkemeiddel i slokkeanlegget skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slokking, og skal minimum dekkefrityr, koke- og stekeinnretningen, ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal