Brannkurs for Nordens største på asfalt og stein

Brannkurs for Nordens største på asfalt og stein

Brann kan stoppes effektivt hvis du vet hva du skal gjøre. Det vet også NCC Industry, som brukte NOHA som kursholder for brannvernsdelen av kurset der de ansatte fikk opplæring i sikkerhet og håndtering av ulykker.

Jeg er veldig fornøyd med opplegget, og har fått frisket opp på kunnskap om brannsikkerhet. Det er stor fordel å ha fått testet effekten og virkemåtene på de ulike brannslokkerne

Kursdeltaker

Brannkurs for dine ansatte?

Kontakt NOHA