Kontroll og vedlikehold hos Kvadrat - regionens største kjøpesenter

Kontroll og vedlikehold hos Kvadrat – regionens største kjøpesenter

Forutsigbar planlegging, gode løsninger og konkurransedyktige priser har vært hovedgrunnene til at NOHA har fått oppdraget med å ta vare på brannslokkingsutstyret for kjøpesenteret Kvadrat.

Vi forventer at vår samarbeidspartner på brannvern har kontroll på jobben som skal utføres og at den utføres til riktig tid. Etter utført kontroll skal eventuelle avvik utbedres og dokumenteres når det lukkes.

Ingve Stangeland, Driftssjef Kvadrat kjøpesenter