Auto Draft 3

Kurs og slokkesystem til Nedre Foss Gård

Kursing av ansatte i brannvern var viktig for Nedre Foss Gård i forbindelse med rehabiliteringen i 2017

Det har vært spesielt viktig for oss å heve kompetansen hos våre ansatte i forhold til brannvern og dette har NOHA bidratt til ved hjelp av kurs. Vi ser på NOHA som en trygg partner og har derfor i tillegg en serviceavtale med de for å sikre kontroll og vedlikehold av utstyret i årene fremover.