KNM NAUD 3

Skumstasjoner til KNM Maud

Forsvarets nye forsyningsfartøy, KNM Maud, skal ankomme Norge i 2019. Ombord er en rekke NOHA skumstasjoner som skal beskytte den dyrebare og svært brannfarlige lasten.

Utfordringer

Installasjon på skip byr på en rekke utfordringer, i tillegg til at skipets oppdrag stiller en rekke krav til utstyr som skal brukes ombord. Utstyr som skal eksponeres for naturkreftene på havet må være bestandig mot mye bevegelser fra bølgene, sjøvannet og de svingende temperaturene. Og det må være tilpasningsmuligheter, slik at det kan passe inn med resten av installasjonene på skipet.

Lasten som skal beskyttes mot brann er svært lett antennelig, og skaper kritiske situasjoner dersom brann skulle bryte ut og ikke være mulig å få under kontroll. Det er viktig å kunne fullføre oppdrag selv etter en mindre uønsket hendelse.

Forsvaret sine skip har lang levetid. Fartøyet som skal erstattes, KNM Valkyrien, ble bygget i 1981 og har vært i bruk av forsvaret fra 1994 til 2015.
Derfor er mulighet for erstatningsprodukter og enkel tilgang på reservedeler høyt oppe på Forsvarets kravliste.

Hvorfor NOHA?

NOHA har lang erfaring med leveranse av brannsikkerhetsutstyr som skal plasseres i krevende miljø. Vi har levert mange produkter og løsninger som er installert på plattformer, på heliporter, FPSOer og på andre skip. NOHA forstår risikoene og konsekvensene som er forbundet med brannfarlig aktivitet i harde, værutsatte miljø.

Gjennom flere tiår har NOHA levert reservedeler og erstatningsprodukter etter modifikasjoner eller oppgraderinger. Med lokal produksjon og erfarne montører, teknikere og designere kan vi levere deler slik at ikke drift skal stoppe opp.