AccuFlex slokkesystem

AccuFlex brannslokkesystem er et spesialutviklet automatisk deteksjons- og slokkesystem for beskyttelse av industrielle batteriladere, som truckladere.
 
Industrielle batteriladere er en brannrisiko på grunn av elektriske komponenter som kan overopphetes eller brytes ned. Disse laderne brukes ofte i ubemannede områder om kvelden eller natten for å lade for eksempel batterier til gaffeltrucker, slik at en brann i batteriladeren ikke blir lagt merke til raskt.

Accuflex®-brytermodulen slår straks av strømforsyningen dersom et slikt trykkfall i deteksjonens og slokkelinjen oppstår. Dette eliminerer den mest sannsynlige årsaken til brann (overoppheting av elektrisk strøm) og forhindrer branntilløp i andre komponenter.

Vanlige årsaker til problemer med batteriladere:

  • Fremvekst av såkalt oksygengass når du lader batteriene. Denne svært eksplosive gassen består av hydrogen og oksygen kan forårsake store problemer.
  • Gnister ved å koble til og frakoble batterier.
  • Overoppheting: På grunn av intern skade på komponenter, tilkobling av ladeutstyr med skjøteledninger og bruken av spiralkabler.
  • Kortslutning på grunn av skadede tilkoblingskabler (kjørt over)
  • Produktgruppe Kompakt slokkesystem
  • Produktfamilie CesaFlex

Er dette produktet du trenger?

Send forespørsel