MicroFlex

{"entityMap":{},"blocks":[{"key":"8sves","text":"MicroFlex er v\u00e5rt automatiske deteksjons- og slokkesystem med et skum slokkemiddel spesialtilpasset for truck i alle type milj\u00f8er. Systemet har flere dyser og kan beskytte lukkede motorrom og andre tekniske komponenter. I tillegg til at systemet beskytter omr\u00e5det 24 timer i d\u00f8gnet og utl\u00f8ses automatisk ved et branntill\u00f8p, kan det ogs\u00e5 utl\u00f8ses manuelt - en ekstra sikkerhet for brukeren. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"228o9","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"30sqi","text":"Systemet er bygget opp med en trykk satt beholder og en deteksjonssl\u00f8yfe som overv\u00e5ker \u00f8nsket omr\u00e5de. Deteksjonssl\u00f8yfen smelter ved oppn\u00e5dd temperatur, som igjen utl\u00f8ser innhold i den trykksatte beholderen automatisk. Skum slokkemiddelet f\u00f8res gjennom hovedutl\u00f8psslangen og spres ut via slokkedysene i rommet som skal dekkes.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"qqop","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"6cj1n","text":"Systemoppsett","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":13,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"49mce","text":"Systemet leveres som et komplett sett, som best\u00e5r av f\u00f8lgende deler: ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"b6h1g","text":"1 stk. 3 ltr system-sylinder med automatisk og manuell utl\u00f8sning av slokkemiddel. Forh\u00e5ndsladet med 3 ltr skum.","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"5jkc7","text":"1 stk. flaskebrakett\/sylinderbrakett med stropp, egnet for st\u00e5ende montering. ","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"acfiu","text":"5 mtr deteksjonssl\u00f8yfe ","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"32c6i","text":"1 stk blindplugg for deteksjonssl\u00f8yfen","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"cis9l","text":"1 Sett hovedutl\u00f8psslange med galvaniserte kontakter ","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"e8in0","text":"1 stk Koblingssett for hovedutl\u00f8psslangen","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"anb03","text":"2 stk t\u00e5keskumdyser","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"201q4","text":"1 sett slangeklemmer, galvanisert st\u00e5l med gummiinnlegg ","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"qg59","text":"1 sett monteringsfester ","type":"unordered-list-item","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}]}
  • Produktgruppe Kompakt slokkesystem

Også brukt i disse sektorene

Er dette produktet du trenger?

Send forespørsel