NOHA återvänder som en ledande leverantör av brandsäkerhetstjänster i Sverige

NOHA Sweden AB har registrerats officiellt, vilket markerar en ny era för Brand & Industriskydd (B&I), Vivestra och Secunova Gruppen, som kommer att bedriva verksamhet under det nya namnet från 1 oktober 2020.

 

Vivestra, B&I och Secunova Gruppen blev en del av NOHA i 2019, vilket stärkte NOHA:s position som en ledande leverantör av brandsäkerhetsprodukter och -tjänster i Skandinavien. Vi samlar nu verksamheten i Sverige under ett gemensamt varumärke, NOHA Sweden AB.

 

«NOHA hade tidigare en stark ställning på den svenska marknaden och vi är stolta att kunna fortsätta resan med att göra Sverige brandsäkert tillsammans. Samarbete och synergi med våra systerföretag inom koncernen kommer att bidra till förbättrad kvalitet och produktutveckling», säger Lars Franzon, ny vd för NOHA Sweden AB.

 

Genom att slå ihop företagen och skapa NOHA Sweden AB kan NOHA erbjuda landsomfattande serviceteam i både Sverige och Norge. För närvarande finns det omkring 100 anställda i NOHA som är baserade på tio platser runtom i Sverige och Norge.

 

«Genom sammanslagningen av företagen under NOHA-varumärket skapar vi en plattform för vår fortsatta utveckling och sätter återigen NOHA på den svenska kartan. Vi anser att det är viktigt att skapa en nationell struktur under NOHA-varumärket. Vi kommer att fortsätta att bygga en familj som andra företag kan vara en del av och arbeta tillsammans med», säger Mikael Kindblom, försäljnings- och marknadschef för NOHA Sweden AB.

 

NOHA räknar med en omsättning på omkring 200 miljoner SEK under 2020. Företaget ingår i SK FireSafety Group (SKG), en nederländsk koncern som specialiserar sig på brand- och säkerhetslösningar. SKG har omkring 650 anställda runtom i Europa och en omsättning på omkring 1,2 miljarder.

 

Att slå ihop B&I, Vivestra och Secunova Gruppen till NOHA Sweden AB kommer inte att påverka servicen till befintliga kunder, men från oktoberoch framåt kommer företagen att bedriva sin verksamhet under det nya varumärket NOHA Sweden AB.