NOHA NORWAY AS grundades 1924 och har sedan dess utvecklats till världens ledande tillverkare av brandposter och Norges största leverantör av bransläckningsutrustning. Vi kompromissar inte när det gäller kvalitet – vi ska stå för det allra bästa och tryggaste inom brandbekämpning.

På den här sidan hittar du NOHA:s aktuella kvalitetspolicy, information om våra märkningar och certifikat som kan laddas ned.

Nedladdningar

Kvalitet

MÄRKNINGAR OCH CERTIFIKAT

BEHÖRIGT SERVICEFÖRETAG

NOHA är godkänt som behörigt företag hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB). Dessutom är det självklart att alla våra servicetekniker har grönt behörighetsbevis, utfärdat av RVB.

ACHILLES-CERTIFIERING

Tack vare Achilles är NOHA prekvalificerat att leverera produkter till:

  • olje- och gasindustrin (Achilles)
  • transportsektorn (TransQ)
  • elförsörjningen (Achilles Utilities NCE. Tidigare Sellihca)

NOHA BRANDPOSTER ÄR CE-MÄRKTA

CE-märkningen på brandposterna vittnar om att kraven i EU-direktiven är uppfyllda och att de därmed är lagliga att sälja i alla EU-länder. NOHA brandposter är testade, godkända, certifierade och CE-märkta av ett ackrediterat och EU-godkänt testlaboratorium i enlighet med europeisk standard EN671-1 för brandposter med formstyv slang.

MED-CERTIFIERINGAR

MED-märket (Marine Equipment Directive 96/98/EC) på ett urval av våra brandsläckare och brandpost (S11 MED) visar att de är tillverkade och certifierade enligt europeisk standard. Det innebär att de kan användas på alla fartyg under flagg från ett EES-land. Produkterna är märkta med samma skeppsrattmärke som står på certifikaten.

PED-CERTIFIERADE HANDSLÄCKARE

Pressure Equipment Directive (PED) – Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG) ställer säkerhetskrav på tryckbärande anordningar – de måste konstrueras och tillverkas så att inga skador uppkommer på liv, hälsa, miljö och materiella värden. Alla våra handsläckare är PED-certifierade.

MILJÖ

MILJÖRIKTIG AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISKA PRODUKTER – RENAS

Som medlem av RENAS tar NOHA sitt lagstadgade ansvar som importör och tillverkare av elektriska och elektroniska produkter och ser till att insamling och behandling av kasserade produkter sker på ett miljöriktigt sätt.

INSAMLING OCH ÅTERVINNING AV EMBALLAGE

Som medlem i Grønt Punkt Norge AS deltar NOHA aktivt i näringslivets hållbarhetsarbete för insamling och återvinning av emballage. Vi betalar ersättning till materialföretagen Plastretur AS, Norsk Returkartong AS och Norsk Resy AS.

Nedladdningar

MILJÖ CERTIFIERING