Auto Draft

LEVERANS AV BRANDSÄKERHET TILL TENGIZ OLJEFÄLT

TengizChevrOil (TCO) är de ledande aktörerna i Tengiz, ett oljefält i nordvästra Kazakstans lågt belägna våtmarker längs Kaspiska havets nordöstra kustområden.
Precis som många andra oljefält utmärks Tengiz av hög risk på grund av stora investeringar, ogästvänliga omgivningar och en mycket riskfylld bransch. Brandsäkerhet har högsta prioritet givet de ödesdigra konsekvenser en brand skulle få för människorna och miljön.

MER ÄN 200 EXTRA KRAFTFULLA BRANDPOSTER

Den totala leveransen till Tengiz oljefält innefattade mer än 200 extra kraftfulla brandposter, särskilt framtagna för detta projekt. Leveransen inkluderade också tryckreduceringsventiler, munstycken, PMI-testning (”positive material identification”), och ett uvidgat dokumentationsmaterial.

TEAMET HAR GJORT EN TOPPRESTATION I SAMBAND MED DENNA KOMPLEXA OCH ENORMA LEVERANS. ETT NÄRA SAMARBETE MED HELA VÄRDEKEDJAN HAR VARIT NYCKELN TILL ATT KUNNA LEVERERA DESSA EXTRA KRAFTFULLA BRANDPOSTER.

Torbjørn Ellingsen