Täckram 795x795

{"entityMap":{},"blocks":[{"key":"b5l0j","text":"NOHA t\u00e4ckram f\u00f6r innf\u00e4llning av sk\u00e5p i v\u00e4gg.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"e5t0r","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"84caq","text":"Anv\u00e4nds f\u00f6r att t\u00e4cka \u00f6ppning mellan utsk\u00e4rning i v\u00e4gg och inf\u00e4llt sk\u00e5p. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"304og","text":"T\u00e4ckram levereras i separat f\u00f6rpackning och \u00e4r mycket enkel att installera. F\u00f6r delvis och full innf\u00e4llning av sk\u00e5pet.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}]}

Är detta den produkt du behöver?

Begär offert