EI60 innbyggingskasse for innfelling i brannklassifisert vegg

{"entityMap":{},"blocks":[{"key":"febkm","text":"NOHA innbyggingskasse er beregnet for innfelling i brannklassifisert vegg. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"7ta4p","text":"Kassen er laget av dobbelvegget, galvanisert st\u00e5l med brannsikker isolasjon, godkjent etter EI60 krav.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"5hbgf","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"d4opn","text":"Passer NOHA skap med dimensjoner 795 x 795 for montering i vegg. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":65,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"6mrmq","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"3jkh0","text":"EI60 innbyggingskasse kan monteres i betongvegg, murvegg og vegg med trestender. Innbyggingsdybde m\u00e5 v\u00e6re minimum skapdybde.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"br0qg","text":"Brannteknisk godkjenning BE-nr. 2293-0466 utstedt av Statens Bygningstekniske Etat, basert p\u00e5 fullskalatest ved SINTEF NBL. Klassifisering oppfyller kravene i Byggeforskrift 1987 kapittel 30:22. Klassifiseringen gjelder bare ved montering i samsvar med godkjent monteringsanvisning.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"b9cf2","text":"Klassifiseringsbevis skal p\u00e5 forlangende innleveres Bygningsr\u00e5det. Bevis og monteringsanvisning skal alltid v\u00e6re tilgjengelig p\u00e5 byggeplass.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"7reof","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"9t50","text":"Kassen leveres med tilpasset ramme.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"ap0ae","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"1gpo0","text":"NOHA nummer: 555207","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"5jjt6","text":"NRF nummer: 921 59 51","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}]}

Er dette produktet du trenger?

Send forespørsel