Grunnleggende førstehjelp 2

Grunnleggende førstehjelp

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap i førstehjelp. Målet med kurset er at deltakerne skal vite hvordan de skal opptre på skadestedet, vurdere skader, frie luftveier, legge den skadde i stabil sideleie og drive hjerte- og lungeredning.

Interessert i Grunnkurs Førstehjelp?

Ta kontakt