Grunnkurs Brannvern 3

Slokkeøvelse

Praktisk erfaring med brannslokkingsutstyr og øvelser på realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor.

Skreddersydd slokkeøvelse?

Kontakt oss